L’entrevista: Alba Cuevas, directora i portaveu de SOS Racisme.

Alba Cuevas,  directora i portaveu de SOS Racisme, defineix  SOS Racisme com “una associació d’acció antiracista i acció política que treballa des del 1989 en la lluita contra el racisme i per la igualtat de drets i oportunitat. Entre altres iniciatives fa més de 20 que atenem a persones víctimes de racisme  i denunciem per la via judicial fets, actes i conductes racistes.”


Com podem definir racisme? 
És un dels indicadors que reflexen que una democràcia no funciona. Perquè permet que es discrimini a persones per motiu del seu origen, color de pell, ètnia, cultura o religió. Aquesta discriminació parteix d’una idea de superioritat d’una persona o grup vers a un altre. No reconeix a l’altre com a un igual, i és aquesta lògica la que dóna peu a la retallada de drets i llibertats de les persones que tenen un  origen, color de pell, ètnia, cultura o religió diferent a la dominant. És una vulneració que no hauria d’acceptar un estat democràtic.

Quins són els estereotips, judicis i valors envers els immigrants? 
Penso l’estereotip que més es repeteix en vers les persones d’origen immigrant, és aquell que es vincula amb la delinqüència del col•lectiu. Un estereotip que, en moltes ocasions, prenen les administracions públiques per justificar actuacions de criminalització i persecució de la població immigrada.

Què podem fer per combatre aquests estereotips, judicis i valors?
Per una banda cal compromís per part de les administracions públiques, i que aquestes facin una política de gestió de la immigració des de l’àmbit de la cohesió social i la convivència i no des de la seguretat pública. Per una altra banda, també és necessària l’acció per part de la societat civil, davant d’informacions, judicis de valors i rumors sobre la població immigrada o altres minories culturals, cal ser contundent i no permetre que aquests circulin. És també responsabilitat de la ciutadania la lluita contra el racisme.

Quina és la radiografia de la immigració a Barcelona? Cal treballar molt més per la cohesió social, la gestió de la diversitat en una ciutat com Barcelona és fonamental. Els darrers mesos, a causa de la crisi econòmica i social s’estan vivint noves tensions en els barris de la ciutat, que cal treballar amb molta pedagogia social, i procurar que no es generin discursos discriminatoris, d’ells i nosaltres, ja que aquests missatges dificulten la convivència. La immigració com la resta de la població està patint les conseqüències de la crisi econòmica, però cal tenir present alguns elements que fan que les persones d’origen immigrant siguin més vulnerables: pèrdua de la residència a causa de quedar-se sense treball, menor xarxa de suport familiar, desconeixement del context,… entre altres.

S’ha de canviar el model d’integració a la ciutat? 
Cal deixar de parlar de model d’integració i parlar de construcció conjunta. Hem d’entendre que una bona convivència o ser una societat cohesionada és quelcom que necessita una bidireccionalitat, que parteixi del respecte a l’altre i de la igualtat de drets.


El discurs polític s’adequa a les necessitats reals dels immigrants? 

No sempre. Lamentablement en moltes ocasions hem de denunciar que els partits polítics prenen els aspectes relacionats amb la immigració com una peça del joc electoral per obtenir rèdit i aconseguir més vots. Sense tenir en compte la seva dignitat, ni les conseqüències negatives que tenen aquest discurs en relació a la convivència. Hi ha temes que no es plantegen, com és el dret a vot o aspectes relacionats amb la llibertat de culte. Cal que els partits polítics es prenguin seriosament combatre el racisme, si no assegurem la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones que viuen al nostre país, no serem una societat democràtica.


Els polítics parlen de forma correcta sobre el tema? I els mitjans de comunicació? 
Hi ha una manca de respecte, de professionalitat i de responsabilitat social pel que fa al tractament de la diversitat i les miroies culturals per part de partits polítics i mitjans de comunicació


Quin creus que és el paper dels immigrants en el procés cap a l’estat propi? 

El mateix paper que la resta de la ciutadania, penso que en el procés cap un estat propi, se’ns obra la possibilitat de definir un model de país que respecti les diferències i garanteixi la igualtat de drets i oportunitats per a tota la seva població.

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *