CiU denuncia que les polítiques de foment de l’ocupació juvenil impulsades pel Govern de Jordi Hereu són del tot insuficients

Francina Vila exigeix al Govern municipal polítiques transversals i una estratègia clara per fer front a l’atur juvenil perquè el col·lectiu dels joves representa ja el 35,5 del total d’aturats de la ciutat

El Grup municipal de Convergència i Unió a Barcelona, que presideix Xavier Trias, denuncia que les polítiques de foment de l’ocupació juvenil impulsades pel Govern de Jordi Hereu són del tot insuficients. La regidora de Joventut de CiU, Francina Vila, exigeix al Govern municipal polítiques transversals i una estratègia clara per fer front a l’atur juvenil perquè el col·lectiu dels joves representa ja el 35,5 del total d’aturats de la ciutat.

“Tots coincidim en que l’atur és un problema social greu a Barcelona i que un dels col·lectius més afectats és el dels joves, ja que representa un 35,5 del total d’aturats”, ha exposat Vila. “A aquest fenomen cal sumar-hi altres problemes com l’alta temporalitat dels contractes o l’abandonament escolar, d’un 15 a l’ESO i un 36 ens els graus superiors. Fenòmens tots ells que ens situen a la cua de les ciutats europees”.

Malgrat aquesta situació el Govern en la presentació de l’Informe Desplegament de Mesures per a l’orientació, inserció i desenvolupament professional juvenil en el Consell Plenari afirma que a Barcelona estem en una situació una mica més positiva respecte de Catalunya o la resta de l’Estat. “Però les xifres segueixen essent alarmants”, ha dit Francina Vila.

Com ha explicat la regidora de CiU fa un any el Govern “va presentar una mesura de govern poc concreta, que no contemplava aplicacions pressupostàries, no esmentava quins recursos s’aplicarien per arribar a uns objectius que tampoc no estaven ben definits, i tampoc comptava amb mètodes d’avaluació”. “Ara”, ha afegit, “ens presenten un resum on podem veure el grau d’assoliment d’alguns objectius, podem constatar que, per exemple, mesures com l’orientació professional inicial, l’ impuls als valors i la cultura del treball, les accions en ocupabilitat juvenil i la promoció de la iniciativa emprenedora no arriben ni tan sols al 50 dels objectius que s’havien marcat”.

A parer de Vila la xifra de 35,5 d’atur juvenil, que dobla l’atur general a la ciutat, posa en evidència que “les mesures impulsades per govern són del tot insuficients”.

Per a Francina Vila “és necessari tenir clar que l’estratègia per fer front a l’atur juvenil s’ha de plantejar a mitjà i llarg termini”, i ha denunciat que “tal i com està plantejat, i com ja vam dir en el seu moment, el Pacte per l’Ocupació no és una eina eficaç i no s’han acceptar propostes ni nostres ni d’altres entitats com el CJB, per exemple. Perquè citar-los a un document, no és suficient”.

Vila ha recordat que “el CJB va presentar el mes de febrer un document a l’Alcalde Jordi Hereu però si el comparem amb l’informe presentat al Plenari no es recull cap de les seves propostes”. La regidora de CiU ha posat dos exemples: on és la resposta a les clàusules socials que el CJB demanava per evitar els subcontractes de joves en precarietat? On és el compromís que l’Ajuntament per evitar la contractació de becaris, com a forma habitual de contractació precària, a les empreses municipals? La regidora nacionalista ha afegit que “les polítiques de joventut són transversals i han de ser compartides amb les entitats juvenils de la ciutat”.

La regidora de CiU ha explicat que el seu grup va proposar els eixos del que havia de ser un “vertader pla per desenvolupar l’horitzó professional i l’emancipació dels joves, centrant-ho bàsicament en la generació d’ocupació i la lluita contra la crisi econòmica, el foment dels emprenedors i la formació de qualitat, innovació i recerca. Aquests eixos els vam convertir en una proposició que va ser aprovada amb el suport de tots els grups municipals en la Comissió de Promoció Econòmica celebrada el passat mes de juny”.

“Avui lamentem que, una vegada més, aquest govern no respecti els acords i que no s’hagin incorporat ni desenvolupat cap de les mesures que van ser acordades per tots els grups municipals”, ha finalitzat Vila.

DOCUMENT ASSOCIAT: Test document [PDF]

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *