El Conseller Municipal de l’Eixample de la JNC reclama explicacions per l’abandonament de les polítiques de joventut del Districte

En la darrera sessió Plenària del Districte de l’Eixample el passat dia 2 de març, Ramon Morell, Conseller Municipal de la JNC i CIU, va intervenir per preguntar a l’equip de govern sobre l’evolució de les polítiques de joventut a l’Eixample i la valoració que el propi executiu del districte en fa.

El fet és que en els últims sis mesos ha quedat palès que l’acció en matèria de política juvenil al Districte és un desgavell. Així ho va denunciar Morell durant la seva exposició, on va enumarar cada un dels punts del PAD (Pla d’actuació del Districte) que el govern del Districte incompleix. El Districte segueix navegant a la deriva en matèria d’equipaments juvenils, on ens trobem que en tot l’Eixample només n’hi ha un i en mal estat, l‘Espai Jove de l’Eixample (conegut com a Casa Groga). A part d’això, no s’ha elaborat cap pla funcional per l’edifici Transformadors ni pel futur equipament de les Arenes, ni tampoc s’ha dissenayat res en relació a l’equipament que s’encabirà a l’espai de la Model ni al de l’entorn de la plaça de les Glòries. Seguint en la descripció d’incompliments, tampoc s’ha creat cap hotel d’entitats ni s’ha realitzat el programa de viver d’empreses, així com tampoc s’han fet seguiments participatius sobre el seguiment del Pla Director de Joventut ni s’ha procurat l’habitatge dotacional per a joves previst al Pla de l’Habitatge.

En resposta a l’exposició, el Conseller de Joventut va insinuar sorprès que no entenia el sentit de la pregunta demostrant així que des del punt de vista del govern no existeix cap situació anòmala en temes relatius als joves de l’Eixample.

Morell va assenyalar que s’estaven fent molt malament les coses en matèria de polítiques juvenils, ja que es noten greus símptomes de dessídia i abandoanement per part del govern cap als joves. Un exemple clar és la decissió de l’equip de govern de rescindir el conveni que mantenien amb la Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample per tal de gestionar l’Espai Jove de l’Eixample (Casa Groga). El motiu d’anul.lar l’acord és resultant de les difícultats que els gestors cívics tenien per ocupar-se del bon funcionament de l’equipament. Un fet que no hagués succeït mai si des del Districte s’hagués tutelat, ajudat, ofert recursos i col.laborat amb els joves que gestionaven l’espai, és a dir si el govern del Districte hagués estat treballant colze a colze amb els joves.


Seguidament, Morell va demostrar com el Districte ha realitzat una augment de despesa corrent per tal de contractar els serveis de l’empresa privada que ara s’ocupa de la gestió de l’Espai Jove de l’Eixample (Casa Groga), una despesa impropia en època de crisis, on un de cada tres joves és a l’atur. Heus aquí una mostra més que el govern de l’Eixample en matèria de joventut ha perdut les cartes de navegar.


En el torn de rèplica, en aquest cas per part d’una neguitosa Assumpta Escarp, es va limitar a evadir totes les incògnites suscitades durant la intervenció. A més, la Regidora va acusar de “maldestre” al Conseller Municipal de CIU, suposem que per haver denunciat unes mancances greus i una mala feina en matèria de joventut al Districte del qual Escarp és responsable.

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *