Port de Barcelona. Volem un model de gestió català, amb criteris empresarials, descentralitzat i competitiu

El Port de Barcelona, com l’aeroport, és una infraestructura important pel desenvolupament i creixement econòmic de la nostra ciutat, ja que la seva competitivitat va lligada a la del nostre teixit empresarial.

Actualment el Port de Barcelona és :

– el setè port europeu en tràfic
– el primer port del Mediterrani en tràfic de vehicles i el quart a nivell europeu
– el primer port europeu en creuers i el desè a nivell mundial

I totes les previsions que ens presenta l’Autoritat Portuària de Barcelona indiquen que el nostre port creix i que podria fer-ho més si es donessin una sèrie de condicions que necessiten d’una forta inversió per part de l’Estat i , per tant, d’un fort lideratge del govern de la Generalitat i del govern de la ciutat per exigir-la.

Catalunya té una oportunitat fonamental pel que fa a la gestió logística de mercaderies. Les noves economies emergents a l’Àsia estan passant a ser la fàbrica del món i això situa el Mediterrani com a porta d’entrada de mercaderies a Europa. En efecte, el centre fabril s’ha desplaçat d’Europa a l’Àsia i, en conseqüència, ens hem de dotar de les infraestructures necessàries per donar resposta al transport marítim de mercaderies ampliant els nostres ports.

També si volem ser els líders del mediterrani i esdevenir la porta sud d’Europa a través del nostre port, cal seguir potenciant el tràfic de creuers.

Tanmateix, si a curt termini no superem aquests dos obstacles, no resolem les connexions ferroviàries del Port amb la resta d’Europa i no solucionem la creixent congestió de l’àrea del delta del Llobregat, les mercaderies que actualment passen pel nostre port, utilitzaran altres rutes de comerç que passen per altres ciutats portuàries.

La nostra vocació logística i la nostra economia se’n ressentiran.

Ens cal un govern municipal conscient de la situació i que s’impliqui activament en l’ accessibilitat del Port.

Des del grup municipal de Convergència sempre hem fet una aposta ferma per a aquesta infraestructura defensant un model de gestió de port basat en criteris empresarials, en el marc de l’ interès públic. Un model de gestió català, descentralitzat i competitiu.

I les nostres propostes pel Port han estat recollides al document elaborat per la Comissió Especial de Desenvolupament d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta comissió va ser creada per iniciativa de Xavier Trias, amb el consens de totes les forces polítiques, per donar resposta a les necessitats d’infraestructures que té la ciutat de Barcelona .
La falta de previsió per part dels governs socialistes ens van dur a les apagades i a la greu crisi de rodalies.

Des de Convergència treballem perquè amb una infraestructura com el Port no s’arribi a una situació límit i de saturació.

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *