El canvi és poder moure’s de nit amb transport públic

La JNC proposa el servei metrobus per tal de moure’s de nit, combinant el millor de la xarxa del NitBus i del metro nocturn.

El que coneixem actualment com a NitBus, va començar als anys 60, amb l’ampliació del servei durant la nit d’algunes línies diurnes, que s’anà extenent progressivament fins a l’any 1991, quan l’EMT va reorganitzar tota la xarxa, establint la Plaça Catalunya com a eix de totes les noves línies creades llavors.

Es configuraríen així, 2 subxarxes de NitBus; per una banda les més o menys estrictament urbanes, sobretot les N0, N4, N5, N7, N11, N12 i N17, amb freqüències de pas de 20 minuts, i per l’altra, els NitBus interurbans, amb el mateix interval, i que arriben fins als municipis de la 2a corona metropolitana. Ambdues tenen en comú això sí, Plaça Catalunya com a origen-destí dels seus recorreguts.

Paral·lelament a aquesta extensió de la xarxa d’autobusos nocturns, el metro aniria ampliant el seu horari nocturn fins les 00.00h i les 02.00 els festius, fins que fa ara un any, les línies de metro a la nostra ciutat (tant de TMB com de FGC) iniciaven el seu servei ininterromput els dissabtes nit i les vigílies de festiu, fet que traslladaria viatgers del NitBus al metro nocturn.

Les dades ens mostren un increment espectacular dels usuaris del NitBus, especialment en els darrers 2 anys, amb un perfil d’usuaris majoritàriament joves (el 75,3% dels usuaris té fins a 30 anys), per bé que destaquen “La dificultat per memoritzar els recorreguts” com el principal handicap del servei.

Per tant, ens trobem, davant d’un servei d’èxit i de gran acceptació, per bé que té com a principals handicaps d’una banda l’efecte barrera derivat de que totes les línies tinguin com a origen-destí Plaça Catalunya (1), la complexitat dels recorreguts (que ni segueixen ben bé el traçat del metro ni del bus diürn)(2), així com la freqüència de pas (20 minuts)(3), insuficient davant la forta demanda del servei. A això li hem d’afegir a més, l’enorme èxit ja comentat del metro nocturn en les vigílies de festiu i la seva impossible extensió a altres dies per motius tècnics i d’explotació del sistema de metro.

Davant tot això doncs, què és el que plantegem? Un model de mobilitat nocturna basat en el millor del metro i del bus: el servei metrobus.

  • Reorganitzar les línies urbanes del NitBus per tal que segueixin el mateix traçat i parades que el metro, així superem el handicap de recordar el traçat de les línies actuals, i donem continuitat als serveis de metro (que acaben a les 00.00) i que no es poden prolongar per motius tècnics.
  • Ampliar la freqüència de pas d’aquestes línies metrobus fins als 10-15 minuts, la mateixa freqüència que el metro per la nit, atenent a la forta demanda de la gent que es mou de nit.
  • Mantenir la xarxa de NitBus interurbà, que ens permetrà anar a aquelles zones de la ciutat on no hi ha una línia de metro a prop i per tant, es complementa el traçat del metro i del metrobus.
  • Trenquem així la radialitat de la xarxa de NitBus a Plaça Catalunya, possibilitant desplaçaments transversals, verticals i horitzontals per la ciutat sense passar per aquesta plaça.

Es tracta d’una proposta viable, econòmica i que creiem que millora la mobilitat nocturna que afecta principalment als joves, de la nostra ciutat. Aquest és el canvi que proposem en el transport nocturn a Barcelona. T’hi apuntes?

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *