Algú se’n recorda del Pla de Joventut?

El 6 d’octubre del 2006 el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, aprovava el Pla de Joventut 2006-2010, un paquet de 400 mesures transversals dirigides als joves des d’una perspectiva integral, més enllà de les diferents regidories o òrgans municipals.

Aquest era el punt culminant d’un procés que s’iniciava al febrer del 2004 amb el “Projecte Jove BCN, que havia de servir per dur a terme un anàlisi de la realitat juvenil barcelonina (fase 1), on s’hi afegiria després un procés participatiu (fase 2), que duria a l’elaboració (fase 3) i aprovació (fase 4) del Pla.

Un pla que, cal tenir-ho en compte, es va iniciar sota la titularitat de la Regidoria de Joventut d’en Xavier Florensa (ERC) i que després de la sortida dels republicans de l’Ajuntament, ha passat a Elsa Blasco (ICV), la responsable màxima de la seva implementació.

Barcelona tenia al 2005, 302.786 joves (15 a 29 anys), gairebé la meitat d’aquests (141.907) entre els 25 i 29 anys, posant de palès el problema demogràfic també existent a la nostra ciutat. Una joventut que cada cop contrau menys matrimonis (el 77,2% són solters).

L’atur jove es situa al 14,5% (més del doble que la mitja de tota la població activa) i d’entre els que treballen, si bé un 40,3% tenen un contracte fix, el 30,9% estan vinculats a un contracte temporal i fins i tot el 13,4% dels joves que treballen a la nostra ciutat no té contracte laboral.

Utilitzem el transport públic massivament, especialment el metro (35% dels joves) i a peu (21,3%). I ens associem més que els grans, amb gairebé un 38% dels joves barcelonins associats a qualsevol tipus d’entitat.

Totes aquestes dades van servir per prendre el pols al jovent barceloní al qual se l’hi adreça el Pla de Joventut, que ara fa gairebé 2 anys i mig de la seva aprovació. El document s’estructura en 10 eixos: formació i ocupació, habitatge, participació, salut, cohesió social, cultura i nit jove, consum i turisme, sostenibilitat manteniment i mobilitat urbana i finalment, pau i globalització justa.

Arribats a aquest punt, quin balanç podem fer d’aquest document i de les accions que l’integren?

Desgraciadament, no podem donar resposta a aquesta pregunta, atès que ni s’han constituït, ni utilitzat ni posat en coneixement dels grups polítics municipals les eines per tal de fer-ne el seguiment. Incomplint les previsions del mateix pla, no s’han donat a conèixer els informes anuals (ja se’n haurien d’haver fet 2!) de seguiment, ni des dels districtes es treballen els plans de joventut específics, ni s’han convocat les reunions tècniques, informació i seguiment amb els consellers municipals i regidors de joventut, i podríem seguir amb un llarg etcètera.

En definitiva, tenim una eina molt potent en matèria de joventut (sobretot per ser exhaustiu i transversal), amb 400 propostes però que amb el canvi de titularitat de la regidoria (d’ERC a ICV) sembla haver-se quedat al calaix, i també, bona part de les nostres reivindicacions.

Sovint, parlem d’iniciatives de l’Ajuntament que no es poden dur a terme per falta de consens en el sí del plenari, però en aquest cas més que consens per prémer l’accelerador en les polítiques de joventut, ens trobem amb una regidora que ha de gestionar un document liderat pel seu antecessor, amb el qui no l’uneix una excel·lent relació personal, i sota un equip de govern liderat per un Alcalde que sembla, també se’n ha oblidat de la joventut.

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *